top of page

สุพิชชา ชาญสมร ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมทักษะการเขียน ระยะที่ 3

#MUPANews  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอส่งกำลังใจให้นางสาว สุพิชชา ชาญสมร นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมทักษะการเขียน ระยะที่ 3 “แขวน” ในโครงการเขียนให้เป็น เล่นให้ขาย "สตอรี่ฮับ ไทยแลนด์" ในสาขาบทภาพยนตร์

โดยนิสิตจะต้องเข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 19 ถึง 28 มกราคม 2567 ระยะเวลา 9 คืน 10 วัน ณ โรงละครมรดกใหม่ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี






ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page