วิลาศวาทิต วิจิตรศิลป์สยาม

วิลาศวาทิต วิจิตรศิลป์สยาม

วิชาเอกดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาขอเสนอโครงการดนตรีนิทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2561

"วิลาศวาทิต วิจิตรศิลป์สยาม"

ในแนวคิด การสร้างสรรค์ พัฒนาดนตรีไทยในด้านเครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลงรวมไปถึงการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ของดนตรีไทยที่ได้รับอิทธิพลจากดนตรีตะวันตก ที่มีความสำคัญเป็นต้นแบบให้เกิดพัฒนาการของดนตรีไทยในปัจจุบัน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดู 81 ครั้ง
Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง