วิชาเลือกเสรี Performing Arts and Life ศิลปะการแสดงกับชีวิต


คณะดนตรีและการแสดง เปิดวิชาเลือกเสรี Performing Arts and Life ศิลปะการแสดงกับชีวิต รหัสวิชา 77199559 หน่วยกิต 3(3-0-6) ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง โทร. 038-102566 ต่อ 107

ดู 142 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง