ละครเวทีเรื่องตราบาปยาเสพติด แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนชลบุรีสุขบท ร่วมกับ คณะดนตรีและการแสดง

ละครเวทีเรื่องตราบบาปยาเสพติด แสดงโดยนักเรียนโรงเรียนชลบุรีสุขบท ร่วมกับ คณะดนตรีและการแสดง

เป็นส่วนหนึ่งด้านการบูรณาการด้านการเรียนการสอน​ ในรายวิชา ดนตรีและการแสดงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม จัดแสดงเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ภาพโดย คุณครู ปู

ดู 74 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง