top of page

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2ด้วยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้


  1. นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และส่งใบสมัครที่สำนักงานการศึกษา (อาคาร MUPA ชั้น 1) ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 จึงถึงวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 (8:30-16:30 น.)

  2. สัมภาษณ์นิสิตผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 น. ณ ห้องท่านอนันต์ อนันตกูล ชั้น 2 คณะดนตรีและการแสดง

  3. คุณสมบัติผู้สมัครนิสิตผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา - เป็นนิสิตคณะดนตรีและการแสดง - เป็นนิสิตผู้มีฐานะยากจน - เป็นผู้เรียนดี มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน - เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ช่วยงานกิจกรรมของคณะดนตรีฯ อย่างสม่ำเสมอ - เป็นผู้มีจิตอาสา มีเวลาสามารถช่วยเหลืองานคณะดนตรีฯ เมื่อได้รับทุนแล้วจะต้องช่วยเหลืองานคณะดนตรีฯ จำนวน 40 ชั่วโมง

  4. การประกาศผลการคัดเลือกนิสิตผู้ได้รับทุน ประกาศผลในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564


ดาวน์โหลดเอกสาร/ใบสมัครขอรับทุก

ประกาศทุนนิสิ001
.pdf
Download PDF • 1.27MB

ดู 214 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page