ระเบียบและการปรับจำนวนผู้เข้าใช้ห้องเรียน ห้องซ้อม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ระเบียบและการปรับจำนวนผู้เข้าใช้ห้องเรียน ห้องซ้อม

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ตามประกาศเรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 | อ่านได้ที่: http://bit.ly/MUPAann04


ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง