(ระดับประถมศึกษา) โน้ตเพลงสำหรับการประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41


โน้ตเพลงสำหรับการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา-วงอังกะลุง-เพลงโหมโรงต้อ
.
Download • 148KB
ระดับประถมศึกษา-การบรรเลงขิม-เพลงทองย่อน
.
Download • 311KB
ระดับประถมศึกษา-วงเครื่องสายผสม-เพลงแขกต
.
Download • 354KB
ระดับประถมศึกษา-การบรรเลงระนาดเอก-เพลงนา
.
Download • 293KB

ดู 530 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง