• PINK MUPA

ม.บูรพา เปิดรับสมัครทุ่นส่งเสริมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด COVID-19

อัพเดตเมื่อ: 10 ต.ค. 2020

ประชาสัมพันธ์ นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุ่นส่งเสริมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ (กรณีพิเศษ) จำนวน 10,000 ทุน

สมัครตามระบบ และกำหนดส่งใบหลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยส่งหลักฐานได้ที่ สำนักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกิจการนิสิตโดยตรง นายวีระวัฒน์ เสริมศรี (พี่ต้น) โทร: 094-910-3990


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

ทุนส่งเสริมการศึกาษ (กรณีพิเศษ) ช่วยเหลื
Download • 2.37MB
ทุนส่งเสริมการศึกาษ (กรณีพิเศษ) ช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ (COVID-19)
.pdf
Download PDF • 2.37MB


ดู 413 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง