top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

ม.บูรพา เปิดรับสมัครทุ่นส่งเสริมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ จากโรคระบาด COVID-19

อัปเดตเมื่อ 10 ต.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์ นิสิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครทุ่นส่งเสริมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ (กรณีพิเศษ) จำนวน 10,000 ทุน

สมัครตามระบบ และกำหนดส่งใบหลักฐานประกอบการสมัคร ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยส่งหลักฐานได้ที่ สำนักงานจัดการศึกษา คณะดนตรีและการแสดง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานกิจการนิสิตโดยตรง นายวีระวัฒน์ เสริมศรี (พี่ต้น) โทร: 094-910-3990


ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด

ทุนส่งเสริมการศึกาษ (กรณีพิเศษ) ช่วยเหลื
ดาวน์โหลด • 2.37MB
ทุนส่งเสริมการศึกาษ (กรณีพิเศษ) ช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบ (COVID-19)
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 2.37MB


ดู 669 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page