ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนาทางวิชาการ "ดนตรีไทยสร้างสรรค์"

จบไปแล้วอย่างสวยงาม 🎉 สำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการ

"ดนตรีไทยสร้างสรรค์"


การนำเสนอผลงานการประพันธ์เพลงไทยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ และ ดร.มนัส แก้วบูชา เพื่อร่วมเสวนาถึงผลงานของนักดนตรีผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน พร้อมร่วมฟังการบรรเลงดนตรีไทยที่เรียบเรียงใหม่อย่างน่าสนใจจาก คณาจารย์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


#คณะดนตรีและการแสดง #ดนตรีไทย #มหาวิทยาลัยบูรพาดู 104 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง