พ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารคณะดนตรีและการแสดง โดยทีม ส.ส.เฮ้ง ของท่านสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรีขอขอบพระคุณทีมงาน (ส.ส.เฮ้ง) ของท่านสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี

ที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้แก่คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ค่ะ 😍

#โควิด19 #ทีมมิวป้า #ทีมบูรพา #ดนตรีและการแสดง #MUPA

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง