พิธีบวงสรวงประดิษฐานพระพิฆเนศ


พิธีบวงสรวงประดิษฐานพระพิฆเนศ ปางนฤตยะ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 25 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา Google Map: https://goo.gl/maps/jKE6Cf2MLA8fiXEU6 หมายเหตุ - บุคคลทั่วไปแต่งกายเสื้อขาว กางเกงสีสุภาพ / นิสิต สวมใส่ชุดนิสิต - กำหนดการพิธีบวงสรวงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการดู 168 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง