top of page

พิธีบวงสรวงประดิษฐานพระพิฆเนศ


พิธีบวงสรวงประดิษฐานพระพิฆเนศ ปางนฤตยะ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 25 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา Google Map: https://goo.gl/maps/jKE6Cf2MLA8fiXEU6 หมายเหตุ - บุคคลทั่วไปแต่งกายเสื้อขาว กางเกงสีสุภาพ / นิสิต สวมใส่ชุดนิสิต - กำหนดการพิธีบวงสรวงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กำหนดการดู 364 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page