พบกับ "MUPA TALK & NEWS" ทุกวันพุธ เวลา 20:00 น.

พบกับ "MUPA TALK & NEWS" ทุกวันพุธ เวลา 20:00 น.

พบกับ "MUPA TALK & NEWS" ทุกวันพุธ เวลา 20:00 น.

มาร่วม Talk และอัปเดท News ของชาว MUPA

ได้ทุกวันพุธ เวลา 20:00 น. เริ่มในวันพรุ่งนี้ 20/5/63 นะคะ

-----

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

Faculty of Music and Performing Arts


Follow us:

Website - http://mupa.buu.ac.th

Facebook - https://www.facebook.com/MUPABUUofficial

Twitter - https://twitter.com/MUPABurapha


#คณะดนตรีและการแสดง #ทีมบูรพา #MUPA #Burapha #บูรพา

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง