top of page

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาธุรกิจและคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะดนตรีและการแสดงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม MUPA 1/3 คณะดนตรีและการแสดง อาจารย์จักรี กิจประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะดนตรีและการแสดง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 7 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นทุนจากคณะดนตรีและการแสดง จำนวน 6 ทุน และทุนจากอาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ (คณบดีคณะดนตรีและการแสดง) โดยนิสิตที่ได้รับทุน

มีรายชื่อดังนี้


1. นางสาวกนพร โตโส

2. นางสาวธนพร จันสร

3. นางสาวชญาธร ปิ่นมณี

4. นายเชาว์วรรณ สร้อยศรี

5. นายกิตติพงษ์ วงษ์จิ้น

6. นายวิษณุ กางหอม

7. นายพีรพล อัญชลี

ดู 61 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page