top of page

ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2229/2562

ดู 183 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page