ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 2229/2562

ดู 111 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง