ประมวลภาพพิธีพระราชทานถ้วยรางวัล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ ครั้งที่ 20 และการประกวดดนตรีไทยฯ ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา


ดู 95 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง