top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

🎉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 🎉

🎉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 🎉

ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 23รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ฝ่ายหญิง) 💃

1) นางสาววิมลมาศ กางจันทา - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2) นางสาวพรนภา ศรีษะบงค์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3) นางสาวนิธดา สมีรักษ์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) นางสาวพรรณแพร ทรงกัมพล - มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

5) นางสาวเบญญาภา สุวรรณชัยรบ - มหาวิทยาลัยบูรพา


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ฝ่ายชาย) 🕺

1) นายปฏิภาณ นวลแก้ว - มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

2) นายณัฐพล ราศรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3) นายขจรยศ นารายณ์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร

4) นายชินวัฒน์ อรัญทม - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5) นายสุรภัทร บุญอนันต์ - มหาวิทยาลัยบูรพา#thaifolkcontest23 #การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง23 #ประกวดลูกทุ่ง23 #ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง #เพลงลูกทุ่ง #มหาวิทยาลัยบูรพา #บางแสน #ร้องเพลงลูกทุ่ง

ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page