🛑 ประกาศงดการจัด 🛑 การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41



🛑 ประกาศยกเลิกการจัด 🛑

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

😷 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

พบกันใหม่ในปี พ.ศ. 2565 ค่ะ 🙏