🛑 ประกาศงดการจัด 🛑 การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41🛑 ประกาศยกเลิกการจัด 🛑

การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 41

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

😷 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19

พบกันใหม่ในปี พ.ศ. 2565 ค่ะ 🙏


คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง