ปฏิทินการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2

ปฏิทินการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2) โครงการรับตรง ครั้งที่ 1

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2562002.jpg
003.jpg
001.jpg

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง