บางแสนปั้นท่า ครั้งที่ 11เชิญชวนทุกท่านเข้าชมการแสดงในโครงการ "บางแสนปั้นท่า ครั้งที่ 11" ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น. – 18:00 น. ณ อาคารปฎิบัติดนตรีและการแสดง (Perfroming Arts Center) และ เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ สนามหญ้าหอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก

โดยนิสิต คณะดนตรีและการแสดง เอกนาฎศิลป์และการกำกับลีลา ชั้นปีที่ 4

...... เข้าชมฟรี ...... ติดต่อสอบถาม/สำรองที่นั่ง โทร: 0982690173

ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง