top of page

บางแสนปั้นท่า ครั้งที่ 11เชิญชวนทุกท่านเข้าชมการแสดงในโครงการ "บางแสนปั้นท่า ครั้งที่ 11" ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น. – 18:00 น. ณ อาคารปฎิบัติดนตรีและการแสดง (Perfroming Arts Center) และ เวลา 19:00 น. เป็นต้นไป ณ สนามหญ้าหอศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก

โดยนิสิต คณะดนตรีและการแสดง เอกนาฎศิลป์และการกำกับลีลา ชั้นปีที่ 4

...... เข้าชมฟรี ...... ติดต่อสอบถาม/สำรองที่นั่ง โทร: 0982690173

ดู 40 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page