นิสิตคณะดนตรีและการแสดง สามารถตรวจเช็คสถานะรายวิชาที่เปิดสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่นี่


นิสิตคณะดนตรีและการแสดง สามารถตรวจเช็คสถานะรายวิชาที่เปิดสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่นี่

นิสิตสามารถเข้าเรียนในรายวิชาที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยค้นหารายวิชาได้ทาง


ดู 182 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง