นิสิตคณะดนตรีและการแสดง สามารถตรวจเช็คสถานะรายวิชาที่เปิดสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่นี่


นิสิตคณะดนตรีและการแสดง สามารถตรวจเช็คสถานะรายวิชาที่เปิดสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่นี่

นิสิตสามารถเข้าเรียนในรายวิชาที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยค้นหารายวิชาได้ทาง


ดู 245 ครั้ง0 ความคิดเห็น