top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

ตึกซิกัม, AB206, AB207 และชั้น 5 ในตำนาน !! ใครทัน...ไม่เด็กแล้วนะ!!

จากห้องประชุมเปลี่ยนเป็นห้องแสดง จากห้องเรียนกลายเป็นห้องซ้อม (ทาสีดำทั้งห้องไปอีก 555) เปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำของพวกเราทุกคน ดาดฟ้าที่เคยเป็นที่ซ้อม ที่เรียน และที่ส่งงาน ? กว่าจะโตมาถึงวันนี้ ไหนใครทันกล้าบอกไหม ?รู้ไหมเอ่ย พวกเราเริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยเริ่มเปิดรับนิสิตสาขาดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย) รุ่นแรกในปี พ.ศ. 2541 !! และมีสาขาดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล) รุ่นแรกในปี พ.ศ. 2546 --- จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ. 2548 ก็ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสาขาดุริยางคศาสตร์ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "สาขาวิชาดนตรีและการแสดง" ซึ่งมีทั้งหมด 4 วิชาเอกคือ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ และการแสดง จากสีส้ม 🧡 ก็ได้เปลี่ยนเป็นสีชมพู 💟


ดู 92 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page