ดนตรีศิลป์ถิ่นสยาม


วิชาเอกดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรี คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชมการนำเสนอผลงานของ นิสิตชั้นปีที่ 2 จากรายวิชาเพลงพื้นบ้าน ในโครงการ“ดนตรีศิลป์ถิ่นสยาม” วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารปฏิบัติการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ไม่เสียค่าเข้าชม

ดู 38 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง