ครอบครัว วนเวฬุสิต มอบกล้องพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายทำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะดนตรีและการแสดง ได้รับมอบกล้องพร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายทำ จากครอบครัว วนเวฬุสิต นำโดยอาจารย์มโน วนเวฬุสิต เพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะดนตรีและการแสดง

คณะดนตรีและการแสดง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ดู 65 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง