คณะดนตรีและการแสดง ร่วมลงนามความร่วมมือในหนังสือแสดงเจตจำนง 6 หน่วยงาน

คณะดนตรีและการแสดง ร่วมลงนามความร่วมมือในหนังสือแสดงเจตจำนง 6 หน่วยงาน ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยเป็นการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

 • มูลนิธิจิตตปัญญาศึกษา

 • บริษัท พรีเซนเทีย จำกัด

 • โรงเรียนสอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ ActionPlay Studio

 • กลุ่มการเรียนรู้บางเพลย์


ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

 • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
 • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
 • Logo_line_circle
 • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
 • G+ - คณะดนตรีและการแสดง