top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

คณะดนตรีและการแสดง เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการหรือ MOU ระหว่าง บริษัทบีอีซี เวิลดิ์...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชัย รัตนเศรษฐ คณบดี คณะดนตรีและการแสดง ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการหรือ MOU ระหว่าง บริษัทบีอีซี เวิลดิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ


โดยในงานมีนายอัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร บริษัท บีอีซี เวิลดิ์ จำกัด (มหาชน) และ นายอภิชาติ์ หงษ์หิรัญเรือง กรรมการผู้อำนวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ ร่วมต้อนรับและลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย


พร้อมทั้งมีการสรุปผลของโครงการ “BEC Creator Program นักคิดมากเรื่องและนักเขียนเรื่องมาก ครั้งที่ 1 ซึ่งได้มีการคัดเลือกผู้สมัครกว่า 600 คนเหลือ 35 เรื่องราวที่จะต่อยอดไปสู่การนำเสนองานต่อแพลตฟอร์มสตรีมมิงต่าง ๆ อาทิ Netflix HBO MAX ฯ ล ฯ หนึ่งในนั้นคือนางสาว มุนินทร์ สุวรรณประเสริฐ นักศึกษาหลักสูตรศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการนี้ด้วย


โดยในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฉบับนี้มีเนื้อหามุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและต่อยอดองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อบันเทิงของนิสิต นักศึกษา ให้ตอบโจทย์สู่การสร้างซอฟต์ พาวเวอร์ของประเทศไทยในอนาคต
ดู 32 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page