top of page

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีในกรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดี

ในกรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

นางสาวสุภาภรณ์ เฉยสิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0125/2567

เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page