top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ท่าน !! 🎉

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ท่าน !! 🎉

ในกรณีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

  • สุภัทรชัย จีบแก้ว ▪ นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

  • ดร.ชลันดา พันธ์พานิช ▪ เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับชำนาญการ

  • อัมพร ขำภู่ ▪ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

  • ปาณิศา กิมทรง ▪ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการดู 58 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page