top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

🎉คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

🎉 คณะดนตรีและการแสดง ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์จุฬาลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ศิลปะการแสดง

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7 ประจำ 2566

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page