top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

คณะดนตรีและการแสดงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คอลิด มิดำกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุม...คณะดนตรีและการแสดงขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คอลิด มิดำ

กับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565


โดย ผศ. คอลิด มิดำ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และเป็นอาจารย์ในหลักสูตรศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา

ดู 115 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page