top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบเข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการ...

คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปีและผู้ปกครอง

เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบเข้าประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของคณะฯ ในช่วงเดือน ก.ย. – พ.ย.📆 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ย. 2564 🕖 เวลา 19:00 น.


🟦 ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

รับลิงค์ทางกลุ่มเฟสบุ๊ค MUPA Talk and News

(กลุ่มเฉพาะนิสิตเท่านั้น)

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page