ขอความร่วมมือนิสิต กรอกแบบสอบถาม➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการเรียนการสอน

คลิกที่นี่: https://forms.gle/yd4cL5k9caNZjKoMA

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

แบบสอบถามความพึงพอใจการเรียนออนไลน์

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด 19 (COVID-19)

คลิกที่นี่: https://forms.gle/KLCM6qypw6Wxtu9R8

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง