top of page
  • รูปภาพนักเขียนPINK MUPA

ขอความร่วมมือบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 📑 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 📑

ขอความร่วมมือบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

📑 ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 📑

ที่ 👉 https://job.buu.ac.th

📅 ตั้งแต่วันนี้ - 15 เมษายน 2565ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page