กำหนดการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563
  • PINK MUPA

กำหนดการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563

อัพเดตเมื่อ: 3 วันที่แล้ว

คณะดนตรีและการแสดง ขอแจ้งกำหนดการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา (ออนไลน์) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คำปรึกษานิสิตด้านการเรียน และแจ้งรายวิชาที่นิสิตจะต้องลงทะเบียน ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563

  • นิสิตกรุณาใช้อีเมล รหัสนิสิต@go.buu.ac.th (การลงทะเบียน หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน สามารถตรวจสอบได้ที่ https://myid.buu.ac.th/) **หากใช้อีเมลส่วนตัว ต้องรอการอนุมัติให้เข้าห้องประชุม

  • ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าประชุม กรุณาดาวน์โหลด Application: Google Hangouts Meet (Android) | Google Hangouts Meet (IOS)

สาขาวิชาดนตรี ดนตรีไทย ดนตรีสากล

สาขาวิชาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ฯ การละคร

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อฯ ผลิตสื่อฯ


Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง