การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในงานประชุม The 2nd World Eco-DESIGN CONFERENCEเมื่อวันที่ 5- 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง พร้อมด้วย อาจารย์คอลิด มิดำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม อาจารย์นพพล จำเริญทอง ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนิสิตคณะดนตรีและการแสดง จำนวน 4 คน ได้รับเชิญเข้าร่วม แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในงานประชุม The 2nd World Eco-DESIGN CONFERENCE แสดงศิลปวัฒนธรรมและผลงานวิจัย Le Costume Banpuek by MUPA ร่วมถึงแสดงนิทรรศการด้านงานออกแบบโดยได้รับความกรุณาจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง กรรมการประจำคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้กำหนดทิศทางและควบคุมการจัดแสดงผลงานและการเดินทางในครั้งนี้ ณ เขตฉงฮั่ว นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง