การปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

อัพเดตเมื่อ: 24 มิ.ย. 2019

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชครบ 60 ปี อาคารเรียนรวม KA 500

มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะดนตรีและการแสดง ลิงค์ รายละเอียดกำหนดการ
ดู 110 ครั้ง0 ความคิดเห็น

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง