คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : mupaburapha@gmail.com

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

Music and Performing Arts Journal

Volume 5 | ปีที่ 5
ปกV5I1.jpg

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 5  ฉบับที่ 1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

 
Volume 4 | ปีที่ 4
ปกV4I2.jpg

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ปกหน้าปี4.jpg

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

 
Volume 3 | ปีที่ 3
ปกV3I2.jpg

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

ปกV3I1.jpg

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 3  ฉบับที่ 1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

 
Volume 2 | ปีที่ 2
ปกV2I2.jpg

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

21733208_10214990539136152_1317220785_n.

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

 
Volume 1 | ปีที่ 1
sd-20170223-053437.JPG

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

sd-20170110-102813.JPG

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1