คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

วารสารดนตรีและการแสดง

Volume 5 | ปีที่ 5
ปกV5I2.jpg

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 5  ฉบับที่ 2

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

ปกV5I1.jpg

วารสารดนตรีและการแสดง ปีที่ 5  ฉบับที่ 1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1