คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา | ชลบุรี

Faculty of Music and Performing Arts,
Burapha University

169 Long-hard Bangsaen Rd.
Saensuk Sub-District, Mueang District,

Chon Buri, Thailand 20131

Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

ACCEPTING APPLICATIONS

การสอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์.j
สอบปลายภาค.jpg
อัพเดทการเรียนการสอน.jpg

Events

MUPA Projects and Activities

Showcase

Show, Theatre, Dance, etc. by students of Faculty of Music and Performing Arts 

Our Service

News

Education news

Articles

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png