เปิดรับสมัครเข้าศึกษา

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
BG.jpg

คณะดนตรีและการแสดง

มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดตามทุกกิจกรรมของคณะดนตรีและการแสดง ได้ที่

LOGO.png
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย logo.png
LOGO41.png
Gradient

EVENT & ACTIVITY

1/13

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง