เปิดรับสมัครเข้าศึกษา

กิจกรรม

ลิงค์โครงการและกิจกรรมต่างๆ

ผลงานนิสิต

การแสดง, ผลงาน และรายการ
โดยนิสิตคณะดนตรีและการแสดง

บริการอื่น ๆ

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวการรับสมัคร / การศึกษา

บทความ

POSTER2.jpg

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง