ตรวจ/ส่งรูปแบบดนตรีและการแสดงนิพนธ์

จำเป็นต้องล็อคอิน Account Gmail เพื่อเข้าไปทำแบบฟอร์มดังกล่าว นิสิตสามารถใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการล็อคอินได้ ตัวอย่าง รหัสนิสิต@go.buu.ac.th รหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกันกับการล็อคอินเข้าใช้ระบบ REG และรหัสเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย หากพบปัญหาในการล็อคอิน เข้าไปที่ myid.buu.ac.th

ส่งตรวจรูปแบบดนตรีและการแสดงนิพนธ์

สำนักงานจัดการศึกษา

ส่งดนตรีและการแสดงนิพนธ์ "ฉบับสมบูรณ์"

สำนักงานจัดการศึกษา

ปิดรับ ตรวจรูปแบบแล้ว

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง