ห้องสอบออนไลน์ | คณะดนตรีและการแสดง

ตรวจ/ส่งรูปแบบดนตรีและการแสดงนิพนธ์

การส่งงานที่มีการ "อัพโหลดไฟล์" บน Google Form จำเป็นต้องล็อคอิน Account Gmail เพื่อเข้าไปทำแบบฟอร์มดังกล่าว นิสิตสามารถใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการล็อคอินได้ ตัวอย่าง รหัสนิสิต@go.buu.ac.th รหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกันกับการล็อคอินเข้าใช้ระบบ REG และรหัสเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

ส่งตรวจรูปแบบดนตรีและการแสดงนิพนธ์

สำนักงานจัดการศึกษา

ส่งดนตรีและการแสดงนิพนธ์ "ฉบับสมบูรณ์"

สำนักงานจัดการศึกษา

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง