คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : mupaburapha@gmail.com

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง

Company in Wall

  • Entertainment Industry

BUU
TICKET

MUPA

RECORD

MUPA LIGHTING

PERFORMING ARTS CENTER

MUPA

SOUND SYSTEM

  • Company

BUU CHORUS/

MUPA CHORUS

BUU

Wind Symphony

MUPA Company of the Arts

BUU

VOCAL

BUU

BIGBAND

Burapha Clarinet Ensemble