การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะดนตรีและการแสดง ปีการศึกษา 2565

Freshmen ExploreR.png

BLUE

เริ่มจากไปที่ "จุดนัดพบ" ไปหาพี่ที่ถือธงสีเดียวกันกับพวกเราก่อนเลย
แล้วหลังจากนั้นพี่ธงจะนำทางพวกเราไปยังฐานต่าง ๆ

MAP.png

1

2

3

4

5

6

7