กลุ่มการเขียนบทการแสดง  | TCAS Online Service

สาขาวิชาการจัดการผลิตสื่อและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

  • ให้ผู้เข้าสอบเขียนความเรียง (essay) ในหัวข้อ "ข้าพเจ้ากับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนด้วยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและสื่อบันเทิง" โดยวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางในการพัฒนาด้วยความรู้และประสบการณ์ของผู้เข้าสอบ โดยนำเสนอเนื้อหาที่มีข้อมูล (information) ที่ครอบคลุมตามโจทย์ และต้องเขียนให้สื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก (emotional and feeling) ให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจผ่านงานเขียน ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้า กระดาษ A4 และไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยฟอนต์ Cordia New ขนาด 16 pt.” ส่งเอกสารเป็นไฟล์ PDF (ให้เขียนชื่อ นามสกุลของผู้เข้าสอบใน essay ด้วย)

  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจเช็คข้อมูลก่อนทำการ กดส่ง

  • กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถส่งได้อีกครั้ง ผู้ดูแลระบบจะยึดข้อมูลที่ส่งเข้ามาล่าสุดเป็นหลัก

กรุณาเลือกไฟล์
Max File Size 15MB

** กด "ส่งข้อมูล" แค่ 1 ครั้ง **

และรอข้อความยืนยันสักครู่นะคะ

Layer 5.png
Layer 4.png
Layer 3.png
Layer 2.png
Layer 1.png

คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2566-7   โทรสาร : 0-3874-5807
Webmaster : suthasinee.bo@go.buu.ac.th

  • Facebook คณะดนตรีและการแสดง
  • YouTube - คณะดนตรีและการแสดง
  • Logo_line_circle
  • Twitter - คณะดนตรีและการแสดง
  • G+ - คณะดนตรีและการแสดง